Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Na podstawie Zarządzenia NR 11/2021 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola oraz klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój, dyrektor Zespołu informuje jak niżej:

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2021

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 lutego 2021 roku

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie- Zdroju, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Postępowanie rekrutacyjne

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2021r.

7:30

12.03.2021r.

14:30

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających

okoliczności zawarte w oświadczeniach

 

15.03.2021r.

 

26.03.2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

12.04.2021r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

19.04.2021r.

23.04.2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

26.04.2021 r.

 

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów

uwzględnianych w postępowaniu uzupełniającym

05.05.2021r.

21.05.2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających

okoliczności zawarte w oświadczeniach

24.05.2021r.

28.05.2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

 

31.05.2021r.

4.

Potwierdzenie    przez    rodzica    kandydata    woli

przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym

01.06.2021r.

04.06.2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu

uzupełniającym

07.06.2021r.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2021

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 lutego 2021 roku

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Postępowanie rekrutacyjne

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2021r.

12.03.2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do klas pierwszych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności

zawarte w oświadczeniach

 

15.03.2021r.

 

26.03.2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

12.04.2021r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

19.04.2021r.

23.04.2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych           w            postępowaniu rekrutacyjnym

 

26.04.2021 r.

 

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w

postępowaniu uzupełniającym

05.05.2021r.

21.05.2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do klas pierwszych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

24.05.2021r.

28.05.2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

 

31.05.2021r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w

postaci    pisemnego    oświadczenia    w     postępowaniu uzupełniającym

01.06.2021r.

04.06.2021

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych           w            postępowaniu uzupełniającym

07.06.2021r.

Artykuły

ZAKOŃCZONA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

12 kwietnia 2021

Zgodnie z Zarządzeniem NR 11/2021 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola oraz klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój, niniejszym informujemy, iz wszystkie dzieci z obwodu szkoły ZSP w Jedlinie-Zdroju, których wnioski wpłynęły w ustalonym terminie zostały przyjęte na rok szkolny 2021/2022. Pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone w dodatkowej rekrutacji, o czym powiadomimy do 31.05.2021r.

Lista kandydatów jest wywieszona na terenie szkoły. W związku z zaistniałą systuacją pandemiczną sekretariat uczniowski udziela informacji telefonicznej pod numerem 74-8455285 od poniedziałku do piatku w godzinach 8:00 do 14:00 po uprzednim przekazaniu nr pesel dziecka.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-19
Data publikacji:2021-02-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Użytkownik
Liczba odwiedzin:1140