Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

14 kwietnia 2020

 

Szanowni Państwo ,

uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.

 opublikowano na stronie www.gov.pl/edukacja.

 

Przejdź do - "MARZENIE , CO ZROBIĘ GDY WYJDĘ Z DOMU"-KONKURS

"MARZENIE , CO ZROBIĘ GDY WYJDĘ Z DOMU"-KONKURS

3 kwietnia 2020

UWAGA KONKURS
"PT. MARZENIE , CO ZROBIĘ GDY WYJDĘ Z DOMU"
W konkursie biorą udział klasy 0 - 8.
Praca plastyczna, technika dowolna, ( malarstwo, rysunek,wycinanka, wyklejanka, prace przestrzenne itp. ) format dowolny.
Uczestnik musi krótko opisać swoją pracę .
Będziemy oceniać klasy w przedziałach 0 -3 , 4 -5, 6 -8.
W przedziałach klasowych np.0-3 rodzeństwo może pracować razem maks.2 osoby.
Pomysłów Wam nie brakuje , więc zachęcamy . Prace oddacie po powrocie do szkoły.
Nagrody czekają .....
Pozdrawiamy
Rada RodziówPrzejdź do - WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

2 kwietnia 2020

Od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Informacja na ten temat została opublikowana na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

Podstawy prawne:

1.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3.

2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).

3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Przejdź do - BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

25 marca 2020

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

1.Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.

2.Unikaj otwierania wiadomości od nieznajomych osób

3.Uważaj na pliki, które pobierasz w sieci.

4. Pliki należy pobierać tylko z zaufanych witryn.

5. Należy zachować ostrożność w stosunku do pewnych typów plików. Niektóre typy plików są mniej bezpieczne, ponieważ mogą być nośnikami wirusów.

6. Unikaj wchodzenia w nieznane linki. Niektóre maile są fałszwe. Hackerzy stosują dwie metody oszustw internetowych przeprowadzanych za pomocą e-maili – „spoofing” i „phishing”. Obie polegają na podszywaniu się pod zaufanego nadawcę, a ich celem jest przechwycenie Twoich osobistych danych lub nakłonienie do wykonania czynności, których nie zamierzałeś. Sfałszowane maile wyglądają jakby pochodziły od znanych instytucji lub Twoich znajomych. Wśród nich możesz natrafić na wiadomość od oszusta.

7.Nie podawaj swoich danych osobowych w sieci. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oznacza utratę kontroli nad tym, co się z nimi potem dzieje. Mogą być one wykorzystywane do oferowania towarów i usług, ale też np. do kradzieży tożsamości i wyłudzania kredytów. Dlatego podawanie niektórych swoich danych, np. numeru PESEL, jest bardzo niebezpieczne.

8.Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych. Rejestrując się na różnego rodzaju portalach społecznościowych decydujemy się na udostępnianie swoich danych osobowych. Akceptując regulamin danego serwisu, wyrażamy zgodę na przetwarzanie tych danych. Warto jednak zwrócić uwagę na politykę prywatności i kwestie bezpieczeństwa (ochrona danych osobowych), aby nasze dane nie zostały wykorzystane w złym celu.

9. Stosuj skomplikowane, trudne do odgadnięcia hasła i nie podawaj ich nikomu.

10.Nie podawaj numerów konta bankowego. Kody PIN często są zapisywane w telefonach komórkowych, w notesach i innych miejscach w których łatwo je znaleźć, dlatego najlepiej ich nikomu nie pokazywać, zapisywać w trudnych do odgadnięcia miejscach i jeżeli jest taka potrzeba to często zmieniać.

 11.Czytaj uważnie regulaminy.

12. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL. Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Pełne bezpieczeństwo jest efektem zastosowania szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami.

13. Pamiętaj, że nieznajome osoby, które kontaktują się z tobą przez komunikator, czat, e-mail, portal społecznościowy czy inną aplikację mogą mieć wobec ciebie złe intencje. W przypadku znajomości z sieci warto zachować szczególną ostrożność. Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie.

14. Staraj się zachować umiar w korzystaniu z Sieci czy graniu w gry komputerowe.

Przejdź do - DRODZY RODZICE!

DRODZY RODZICE!

24 marca 2020

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!                                           

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Dlatego ważne jest, aby Państwo czuwali i zabezpieczali dostęp Waszego dziecka do komputera w celu realizacji ww. obowiązku. Jeśli natomiast w Waszych domach nie ma takiej możliwości i nie posiadacie komputera lub innego czytnika elektronicznego  czy Internetu proszę o natychmiastowy kontakt z wychowawcą ( poprzez sposób kontaktu ustalony z wychowawcą  na początku roku szkolnego 2019/20)  lub  ze szkołą pod telefonem  748421600.

Organizacja zdalnego nauczania polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną - vulkanuonet.pl oraz polecaną przez MEN Zintegrowaną Platformę  Edukacyjną udostępnioną pod adresem: www.epodreczniki.pl.  Każdy uczeń otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje, a także brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych przez nauczycieli godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną  i podlegają ocenianiu.

Dyrektor szkoły informuje również, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), na indywidualne konto ucznia w dzienniku elektronicznym zostaną przekazane poniższe dokumenty od Dyrektora lub nauczycieli :

1)     wypis ze statutu szkoły, zawierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

2)     wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej;

3)     plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

Informuję, że pedagodzy  szkolni oraz psycholog  pozostają do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.00 – 11.00  w każdy dzień tygodnia poprzez: https://uonetplus.vulcan.net.pl/jedlinazdroj .

     W szkole o  zdalną pomoc można wnioskować do nauczyciela  informatyki, który  w przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów czy aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania będzie do dyspozycji rodziców i uczniów w celu indywidualnych konsultacji poprzez: https://uonetplus.vulcan.net.pl/jedlinazdroj/ .

Informuję, że w związku z wytycznymi Rządu, wszystkie szkolne obiekty są zamknięte (w tym - szkolne boiska, sale gimnastyczne, siłownia, kort oraz plac zabaw).

W każdej sprawie można kontaktować się ze szkołą za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariatmsp1@tlen.pl                  

Kontakt z dyrektorem ZSP - Katarzyną Lepis - za pośrednictwem :https://uonetplus.vulcan.net.pl/jedlinazdroj/.

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie macie Państwo również poprzez: https://uonetplus.vulcan.net.pl/jedlinazdroj/.

     Zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie, proszę Państwa, o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty należy ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach jemu zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

Z poważaniem

Dyrektor ZSP

 

Katarzyna Lepis

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-30
Data publikacji:2018-08-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Użytkownik
Liczba odwiedzin:8413