Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - WYCIECZKA ROWEROWA-zapraszamy do wzięcia udziału lub przywitania uczestników wycieczki

WYCIECZKA ROWEROWA-zapraszamy do wzięcia udziału lub przywitania uczestników wycieczki

19 września 2019

REGULAMIN PRZEJAZDU ROWEROWEGO

Wałbrzych – Jedlina – Zdrój w dniu 21.09.2019 r.

 

1. Organizatorem Przejazdu Rowerowego jest Gmina Wałbrzych i Gmina Jedlina – Zdrój

Celem Przejazdu jest propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności ruchowej oraz ścieżek rowerowych na terenie Wałbrzycha i Jedliny – Zdroju.

2 Organizator przewiduje możliwość wspólnej organizacji Przejazdu Rowerowego z innymi podmiotami, w tym innymi organizacjami, firmami bądź osobami fizycznymi.

3.Przejazd Rowerowy odbędzie się w dniu 21.09.2019. Początek przejazdu godz. 10.00 zakończenie ok. godz.14:00. Uczestnictwo w przejeździe rowerowym jest bezpłatne.

4. Każdy uczestnik musi zapisać się przed startem w biurze startowym w godzinach 9:00 – 10:0 w dniu przejazdu.

5. Start zlokalizowany jest w Wałbrzychu, na terenie siłowni terenowej przy kościele pw. Piotra i Pawła w dzielnicy Podzamcze, przy al. Podwale. Meta znajduje się w Jedlinie – Zdroju przy Centrum Sportowo rekreacyjnym Active Jedlina.

6.Wyznaczona trasa:

Start:Wałbrzych, siłownia terenowa przy al. Podwale – ul. de Gaulla – ul. Uczniowska –

ul. Strzegomska – ul. Noworudzka – ul. Kamieniecka/wjazd do Jedliny Zdroju – ul. Włościańska – trasa rowerowa do ulicy Warszawskiej – ul. Wałbrzyska (serpentyny) – ul. Piastowska – Rondo Plac Zwycięstwa – Kompleks Sportowo – rekreacyjny Active Jedlina - Meta

7. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych Organizator może zmienić trasę lub odwołać Przejazd Rowerowy.

8. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, tzn. uczestnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Przejazd odbywa się w ruchu otwartym.

9. Trasa przejazdu wiedzie ścieżkami rowerowymi, za wyjątkiem odcinka od ul. Warszawskiej w Jedlinie Zdroju do kompleksu sportowo rekreacyjnego  Active Jedlina.

10. Przejazd nie jest ograniczony czasowo, każdy uczestnik może pokonać zaplanowaną trasę zgodnie z własnymi możliwościami. Atrakcje dla uczestników na mecie są zaplanowane do godziny 14:00

11. Uczestnicy przejazdu są zobowiązani poruszać się zwartymi grupami lub kolumną.

12. Uczestnicy biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i potwierdzają że ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w przejeździe rowerowym.

13. Każdy uczestnik musi posiadać własny rower. Za stan techniczny i wyposażenie rowerów odpowiada uczestnik. Organizator zaleca jazdę w kasku rowerowym.

14. Uczestnicy poniżej 14 roku życia mogą wziąć udział w przejeździe wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna grupy szkolnej. Uczestnicy od 14 do 18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w przejeździe.

15. Organizator zaplanował konkurs turystyczno krajoznawczy z wiedzy o Polsce i regionie.

  W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, którzy zarejestrowali się w biurze startowym i przejechali osobiście całą trasę przejazdu z Wałbrzycha do Jedliny Zdroju na rowerze w dniu imprezy.

16. Uczestnicy, którzy będą na terenie mety, ale nie brali udziału w przejeździe i nie zostali zarejestrowani przy starcie przez Organizatora nie mogą brać udziału w konkursie.

17. W przypadku, gdy konkurs turystyczno krajoznawczy wygra osoba niepełnoletnia, warunkiem otrzymania przez nią nagrody jest pokwitowanie odbioru oraz wypełnienie niezbędnych dokumentów przez rodziców, opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej, lub w przypadku grup szkolnych ich opiekuna. Rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie grup szkolnych muszą posiadać dokument tożsamości i okazać go Organizatorowi.

18. Uczestnik, który bierze udział w konkursie musi odpowiedzieć prawidłowo na pytania zadane przez Organizatora, by móc wygrać i otrzymać nagrodę.

19. Wszelkie kwestie sporne dotyczące konkursu są rozstrzygane wyłącznie przez Organizatora. Organizator ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.

20. Dla każdego uczestnika Organizator zapewnia ciepły posiłek na mecie oraz upominek na starcie.

21. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

20.  Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w przejeździe. Za wszelkie szkody i wypadki spowodowane przez uczestnika odpowiada uczestnik. Jeśli uczestnik jedzie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna grupy szkolnej, to odpowiedzialność ponosi osoba sprawująca opiekę.

21.Uczestnictwo w przejeździe rowerowym oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach grupowych. W trakcie przejazdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia grupowe uczestników. Materiały te mogą zostać opublikowane z lub bez udziału Organizatora (np. przez obecne na przejeździe media).

22.Uczestnictwo w przejeździe oznacza akceptację Regulaminu Przejazdu Rowerowego. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

 

Przejdź do - BEZPŁATNE SZKOLENIA - EAKTYWNI MIESZKAŃCY

BEZPŁATNE SZKOLENIA - EAKTYWNI MIESZKAŃCY

16 września 2019

„E-aktywni Mieszkańcy Gminy Jedlina - Zdrój”

Gmina Jedlina-Zdrój w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju pozyskała mikrogrant na realizację projektu pn. „E-aktywni Mieszkańcy Gminy Jedlina-Zdrój”, który jest realizowany w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie 3.1.”Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Wartość Projektu wynosi 84.000 zł. Skierowany jest do mieszkańców gminy Jedlina-Zdrój w wieku powyżej 25 lat. W ramach projektu przewiduje się przeszkolenie 150 osób, którzy zostaną podzieleni na grupy 12 osobowe. Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów z niżej wymienionych modułach. 

Wniosek zakłada, że jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym module. Przewidziano także zakup 10 laptopów, które będą służyły uczestnikom szkolenia, a następnie zostaną przekazane Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, a także poszerzając niezbędną wiedzę z zakresu usług internetowych zapraszamy na bezpłatne szkolenie w jednym z niżej proponowanych modułów:

1. Działam w sieci – tu dowiemy się o bezpieczeństwie i zarządzaniu prywatnością w sieci. Bezpiecznym korzystaniem z serwisów społecznościowych; uzyskiwanie pomocy online (czat, email, videorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów;

2. Kultura w sieci - wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji kultury, korzystania z wirtualnych galerii muzealnych, dzielenia się własnymi tekstami, zdjęciami w sieci czy nauki korzystania z e-booków, elektroniczna rezerwacja biletów itp.

3. Moje finanse - zarządzanie kontem bankowym, bezpieczną płatnością elektroniczną, klauzule niedozwolone – regulaminy, status prawny właścicieli serwisów internetowych; korzystanie z aplikacji zapewniających bezpieczeństwo w sieci; rodzaje licencji, na których mogą być udostępnione treści i oprogramowanie wraz z przykładami / źródłami; założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz wykorzystanie profilu zaufanego; korzystanie z dowolnych usług e-administracji; deklaracje podatkowe online.

4. Rodzic w internecie – poszerzenie wiedzy na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa, których powinno przestrzegać dziecko w internecie, uświadomienie dziecku sposobu i konsekwencji działania transakcji w internecie, bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych, rozpoznawanie treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży oraz sposoby reagowania na nie, umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w sieci, korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i urządzeniach mobilnych, złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny.

5. Mój biznes w sieci – poszerzenie znajomości praw konsumenta jak również: programy ochrony kupujących, ubezpieczenie transakcji, obciążenie zwrotne; wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta;

6. Rolnik w sieci - poznanie najważniejszych pojęć i definicji związanych z systemami, portalami, forami i narzędziami wykorzystywanymi do wspomagania prowadzenia działalności rolniczej. Poznanie najważniejszych usług publicznych pomocnych przy korzystaniu z sieci  portali rolniczych, forów i rozwiązań systemowych niezbędnych do wspomagania działalności rolniczej.

7. Tworzę własną stronę internetową (blog) - poznanie najważniejszych pojęć związanych z tworzeniem i modyfikacją stron internetowych. Poznanie popularnych narzędzi do tworzenia stron internetowych, hostingu, obróbki graficznej, takich jak WordPress, blogosfera. Poznanie kwestii prawnych związanych z publikowaniem treści w sieci, zasad licencjonowania utworów audiowizualnych oraz tekstów.

Uczestnicy otrzymają komplet dokumentów oraz będą mieć zapewniony catering.

Terminy szkoleń zostaną ustalone po zakończeniu naboru i dostosowane do potrzeb uczestników.

Zgłoszenia można dokonać za pomocą wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: urzad@jedlinazdroj.eu, sekretarz@jedlinazdroj.eu lub poprzez forme papierową w dostępnych instytucjach: Urzędzie Miasta, Ośrodku Pomocy Społecznej, Szkole, Centrum Kultury, a także w Punkcie Informacji Turystycznej.

Zgłoszenie do pobrania:

LIST KURATORA OŚWIATY

16 września 2019
Przejdź do - PIERWSZE ZEBRANIA Z RODZICAMI

PIERWSZE ZEBRANIA Z RODZICAMI

4 września 2019

INFORMACJA

W DNIU 11.09.2019 R. ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA W BUDYNKU A

O GODZINIE 16:00 DLA KLAS 0 – 3

O GODZINIE 17:00 DLA KLAS 4 – 8

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW

12.09.2019 R. GODZINA 16:00

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-30
Data publikacji:2018-08-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Użytkownik
Liczba odwiedzin:24462