Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka

Aktualności

Artykuły

Przejdź do - Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

2 czerwca 2020

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych.

Uruchomionio konsultacje dla wszystkich dzieci w szkołach.

Nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostaje przedłużona do 26 czerwca.

Jednym z narzędzi do wykorzystania podczas zdalnej nauki może być platforma epodreczniki.pl, na której znajdują się bezpłatne, zgodne z podstawa programową materiały dydaktyczne do kształcenia on-line. 

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne GIS, MZ i MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały szczegółowe wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

Wytyczne te regulują m.in. liczbę uczestników wypoczynku, organizację odwiedzin i przebywanie osób z zewnątrz, postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.

Dokument zawiera także porady i wskazówki dla rodziców wysyłających dzieci na letni wypoczynek. Rodzice i opiekunowie powinni zadbać przede wszystkim o to, aby dzieci udające się wypoczynek były zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźne.

Szczegółowe wytyczne sanitarne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku znajdują się na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz.

W rozporządzeniu MEN podaliśmy 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.

W załączeniu przekazuję regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie.

1.      Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – komunikat MEN

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Materiały

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji oraz letni wypoczynek
Organizacja​_roku​_szkolnego​_i​_wypoczynek.pdf 6.33MB

Przejdź do - DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ DZIECKA

29 maja 2020

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS IV-VIII

28 maja 2020

HARMONOGRAM KONSULTACJI KLAS IV - VIII od 01.06 – 07.06.br w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jedlinie -Zdroju

Nauczyciel

Poniedziałek

Wtorek

  Środa

Czwartek

Piątek

M. Tulikowska -Kruk

9.00-9.45        s.35

VIIIa max. 10 osób

 

9.00-9.45        s.23

max. 10 osób

 

9.00-9.45         s.35

VIIIa max. 10 osób

10.00-10.45    s.35

max. 10 osób

10.00-10.45     s.35

max. 10 osób

M. Orłowska -Pawlik

9.00-9.45         s.31

VIIIb max. 10 osób

 

8.00-8.45        s.31

max. 10 osób

 

9.00-9.45          s.31

VIIIb max. 10 osób

10.00-10.45    s.31

max. 10 osób

8.00-8.45          s.31

max. 10 osób

A. Wojciechowska

9.00-9.45         s.23

max. 10 osób

 

8.00-8.45        s.23

max. 10 osób

8.00-8.45          s.31

max.10 osób VIIIA/B

 

10.00-10.45    s.23

max. 10 osób

9.00-9.45        s.31

max.10 osób VIIIA/B

9.00-9.45          s.31

max. 10 osób

V. Anuszczyk

8.00-8.45         s.35

max. 10 osób

 

8.00-8.45        s.35

max.10 osób VIIIA/B

9.00-9.45         s.35

max.10 osób VIIIA/B

 

10.00-10.45     s.35

max. 10 osób

E. Mizgalski

 

8.00-8.45         s.31

max. 10 osób VIIIA

 

9.00-9.45         s.9

max. 10 osób

 

9.00-9.45         s.31

max. 10 osób VIIIB

M. Gryglik-Zabawa

10.00-10.45      s.9

max. 3 osoby

8.00- 8.45        s.9 max. 3 osoby VIIIB

 

8.00-8.45         s.9

max. 3 osoby

 

9.00-9.45        s.35

max. 10 osób VIIIA

J. Sobieski

8.00-8.45         s.23

max. 10 osób

 

 

8.00-8.45         s.23

max. 10 osób

 

10.00-10.45     s.23

max. 10 osób

9.00-9.45         s.23

max. 10 osób

J. Bilińska

 

8.00-8.45         s.23

max. 10 osób

 

 

 

9.00-9.45         s.23

max. 10 osób

M. Śmietana

 

8.00-8.45        s.35

max. 10 osób

 

8.00-8.45          s.35

max. 10 osób

 

9.00- 9.45       s.9 max. 3 osoby

A. Sackiewicz-Wiącek

8.00-8.45       s.31

max. 10 osób

 

8.00-8.45        s.9

max. 10 osób

 

8.00-8.45           s.35

max. 10 osób

9.00-9.45        s.35

max. 10 osób

K. Szczepaniak historia

8.00-8.45        s.9

max. 3 osóby

 

 

 

9.00-9.45          s.9

max. 3 osoby

P. Chomiak technika/informatyka

 

10.00-10.45    s.35

max. 10 osób

10.00-10.45    s.35

max. 10 osób

 

8.00-8.45          s.23

max. 10 osób

9.00-9.45          s.23

max. 10 osób

S. Przydatek muzyka

9.00- 9.45       s.9 max. 3 osoby

 

9.00-9.45         s.9

max. 3 osoby

 

 

10.00-10.45     s.9

max. 3 osoby

J. Mucha plastyka

 

 

 

10.00-10.45       s.9

max. 3 osoby

 

B. Jakacka plastyka

 

 

 

10.00-10.45       s.31

max. 10 osób

 

 

Uczeń po raz pierwszy na zajęcia przychodzi z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem, dostępnym do pobrania na stronie  www.msp.jedlinazdroj.eu . Chęć uczestniczenia w konsultacjach z danym nauczycielem zawsze zgłasza nauczycielowi przedmiotu dzień przed konsultacjami według powyższego harmonogramu poprzez dziennik Uonet -Wiadomości.  Nauczyciel przedmiotu ustala listę uczniów na konsultacje i wg. tej listy umawia na daną wg. harmonogramu konsultacje w danym dniu.

Nauczyciele w zależności od ilości zadeklarowanych na konsultacje uczniów mogą dokonywać zmiany sali na konsultacjach.

Konsultacje z wychowania fizycznego możliwe są po zadeklarowaniu przez ucznia takiej potrzeby i wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem.

Przejdź do - HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Przejdź do - KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS VIII

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS VIII

21 maja 2020

Szkoła w okresie od 25.05.2020r. do 07.06.2020 organizuje konsultacje dla uczniów klas VIII zgodnie z harmonogramem

UWAGA:

Uczeń po raz pierwszy na zajęcia przychodzi z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem, dostępnym jako załącznik do wiadomości . Chęć uczestniczenia w konsultacjach z danym nauczycielem zawsze zgłasza nauczycielowi przedmiotu dzień przed konsultacjami  według powyższego harmonogramu poprzez dziennik Uonet -Wiadomości.  Nauczyciel przedmiotu ustala listę uczniów na konsultacje i wg. tej listy umawia na daną wg. harmonogramu konsultacje w danym dniu.                                                                                                                                               

HARMONOGRAM KONSULTACJI KLAS VIII od 25.05-07.06.br 

Nauczyciel

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

M.Tulikowska -Kruk

9.00-9.45   s.35

max.10 osób

 

 

 

9.00-9.45   s.35

max. 10 osób

M.Orłowska -Pawlik

9.00-9.45   s.31

max.10 osób

 

 

 

9.00-9.45   s.32

max.10 osób

A.Wojciechowska

 

 

9.00-9.45   s.31

max.10 osób klasa  A/B

8.00-8.45 s.31

max.10 osób

 klasa  A/B

 

V.Anuszczyk

 

 

8.00-8.45  s.35

max.10 osób klasa  A/B

9.00-9.45   s.35

max.10 osób klasa  A/B

 

E.Mizgalski

 

8.00-8.45 s.31

max.10 osób

klasa  A

9.00-9.45 s.31

max.10 osób

klasa  B

 

 

 

 

M.Gryglik-Zabawa

 

8.00-8.45 s.35

max.10 osób

klasa  B

9.00-9.45 s.31

max.10 osób

klasa  A

 

 

 

 

 

 PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIE Z PROCEDURĄ KONSULTACJI

 

Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka  w Jedlinie- Zdroju

 1. Konsultacje dla uczniów szkoły prowadzone są przez nauczycieli specjalistów zgodnie z potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży.
 2. Konsultacje dla uczniow klas VIII odbywają się w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji klas VIII” ustalonym przez dyrektora szkoły.
 3. Konsultacje dla uczniów klas IV-VII odbywają się w okresie od 1 czerwca do 7 czerwca 2020 roku, w dniach i godzinach zapisanych w „Harmonogramie Konsultacji klas IV-VII” ustalonym przez dyrektora szkoły.
 4. Podstawowym celem konsultacji organizowanych uczniom klas VIII jest przygotowanie ich do egzaminu ósmoklasisty.
 5. Podstawowym celem konsultacji uczniom klas IV – VII, jest:

a) uzupelnienie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,
b) rozszerzenie przez ucznia treści podstawy programowej nauczania przedmiotu obowiązkowego,
c) poprawa oceny proponowanej końcoworocznej, w tym przygotowanie do poprawy oceny,
d) przygotowanie ucznia do konkursu przedmiotowego.

 1. Nauczyciele w klasach VIII będą prowadzili konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych, w tym z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, historii, fizyki, chemii, geografii.
 2. Nauczyciele w klasach IV – VII będą prowadzili konsultacje ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej dla danego etapu edukacyjnego, zgodnie z potrzebami uczniów.
 3. Konsultacje są prowadzone przez nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania przedmiotów obowiązujących w szkole podstawowej, w salach dydaktycznych wyznaczonych dla grupy liczącej nie więcej niż 10 uczniów.
 4. Dopuszcza się organizację zajęć  międzyoddziałowych z udziałem uczniów tej samej klasy (np. grupę mogą stanowić uczniowie oddziałów  klasy piątej i szóstej).
 5. Grupy uczniów uczestniczących w konsultacjach ustalone przez wicedyrektora szkoły są stałe, a uczniowie nie mogą ich zmieniać bez zgody dyrektora.
 6. Czas trwania konsultacji z jednego przedmiotu nie może przekraczać dwóch jednostek lekcyjnych zblokowanych trwających każda 45 min. każda. Po każdej jednostce lekcyjnej organizuje się przerwę na odpoczynek do 10 min.
 7. W ciągu dnia uczeń może odbyć nie więcej niż 5 jednostek lekcyjnych konsultacji.
 8. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami uczniowie są pod opieką nauczyciela prowadzącego konsultacje. Odpoczywają, zachowując dystans społeczny nie mniejszy niż 2 metry. Przy czym uczniowie zobowiązani są przestrzegać zasady bezpieczeństwa pobytu w szkole opisane w Procedurach stanowiących Załączniki do Zarządzenia Dyrektora ....../2020 z dnia 21 maja 2020 roku.
 9. Uczniowie korzystający z toalety podczas przerwy między zajęciami, wchodzą do niej pojedyńczo, zachowując dystans społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją i dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Ręce wycierają w jednorazowy ręcznik papierowy. W jednej łazience szkolnej nie może przebywać więcej niż 2 uczniów.
 10. Uczeń ma prawo przynieść do szkoły niezbędne podręczniki i przybory szkolne oraz korzystać z nich i przechowywać we własnej teczce lub na ławce szkolnej.
 11. Podczas konsultacji uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela, uzupełnia, utrwala i rozszerza wiedzę i umiejętności.
 12. Nauczyciel przygotowuje program konsultacji dla uczniów klas VIII uwzględniając ich potrzeby edukacyjne, treści programowe przedmiotu określone ze wskazaniem na podstawy programowe przewidziane dla II etapu edukacji.
 13. Nauczyciel podczas konsultacji stosuje metody i formy pracy, aktywizujące ucznia i wspomagające proces nauki, korzysta z pomocy dydaktycznych dostępnych w szkole, w tym podręczników i zeszytów ćwiczeń ucznia.
 14. Nauczyciel prowadzi dziennik konsultacji w systemie elektronicznym. Do dziennika wpisuje obecność ucznia na zajęciach, temat konsultacji, zakres treści programowych, oceny z aktywności ucznia na zajęciach.
 15. Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zawartym w Statucie Szkoły  nauczyciel ocenia pracę ucznia podczas zajęć.
 16. Proces dydaktyczny nauczyciel dokumentuje zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami (zatwierdzony plan pracy, dziennik zajęć, dokumentacja pracy ucznia, zasady oceniania przedmiotowego, sprawozdania z pracy).
 17. Nauczyciel ocenia pracę ucznia podczas konsultacji oraz dostosowuje wymagania, uwzględniając możliwości emocjonalne, społeczne, rozwojowe oraz potrzeby edukacyjne  ucznia.
 18. Uczeń po zakończonych konsultacjach niezwłocznie opuszcza szkołę, zachowując dydstans społeczny podczas pobytu w szatni i w drodze do wyjścia ze szkoły. Nie kontaktuje się z kolegami i koleżankami, nie pozostaje w szkole bez zgody i wiedzy nauczyciela. Po wyjściu przed szkołę niezwłocznie nakłada maseczkę na usta i nos zgodnie z instrukcją nakladania i zdejmowania maseczki.
 19. Podczas konsultacji grupa uczniów nie zmienia sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia z nauczycielem.
 20. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo z zachowaniem odległości od siebie nie mniejszej niż 2 metry. Nie zmieniają miejsca siedzenia przez cały czas pobytu na zajęciach.
 21. Zawsze stosują się do poleceń wydawanych przez nauczyciela.
 22. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych pomocy dydaktycznych oraz podręczników i zeszytów ćwiczeń.
 23. Nauczyciel nie wykorzystuje podczas konsultacji materiałów dydaktycznych, które nie są odkażone lub których nie można zdezynfekować.
 24. Rodzice uczniów wyrażających wolę uczestniczenia dziecka w proponowanych przez szkołę konsultacjach organizowanych od 25 maja 2020 lub 1 czerwca 2020 do  7 czerwca 2020, mają obowiązek przed posłaniem dziecka do szkoły wypełnić, podpisać i złożyć w placówce „Oświadczenie / Zgłoszenie Dziecka do  udziału w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Jedlinie- Zdroju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-30
Data publikacji:2018-08-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Użytkownik
Liczba odwiedzin:8416