Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka

PODSUMOWANIE PROJEKTU

20 kwietnia 2021

MIĘDZYKULTUROWA SZKOŁA WŁACZAJĄCA w GJZ” - projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk.

 

W okresie od 15 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2021 roku w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju Fundacja INCEPTUM wraz z Partnerem – Gminą Jedlina-Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk realizowała projekt „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ”.

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych na rynku pracy przez 122 uczniów, a także umiejętności cyfrowych do pracy z uczniami i rodzicami przez 17 nauczycieli. Zajęcia prowadziło 11 nauczycieli. W ramach projektu realizowali oni następujące zadania z uczniami w 3 płąszczyznach. :

  1. Podnoszenie kompetencji w laboratoriach STEMdzięki zajęciom tzw. wyrównawczym, podnoszącym kompetencjez przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego realizowane w 5 grupach.

  2. Rozwijanie kompetencji w ATELIER STEM realizowane byłypodczas zajęć dla uczniów uzdolnionych w 5 grupach.

  3. Zajęcia w Pracowni Wielokulturowej to zajęcia wspomagające ucznia z indywidualnymi potrzebami realizowane w 5 grupach.

Uczestnicy projektu nie tylko brali udział w zajęciach na terenie szkoły , ale także mieli możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań podczas wyjazdów m. in. do: Teatru Lalek w Wałbrzychu, ExploraParku w Wałbrzychu, Hydropolis we Wrocławiu, Zagórza, Pałacyku „Jedlinka”, Elektrowni Wodnej w Lubachowie.

Wszystkie podejmowane przez realizatorów projektu działania ukierunkowane były na zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej uczestnikom w celu przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.

Ponadto 17 nauczycieli ZSP wzięło udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje TIK oraz umiejętności proksemiczne, które ukierunkowane były na właściwą komunikację z uczniami posiadającymi deficyty oraz z ich opiekunami. Rodzice wzięli również udział w warsztatach podnoszących umiejętności wychowawcze i dających im możliwość prawidłowego reagowania w stosunku do własnych dzieci w przypadku pojawiających lub utrzymujących się trudności.

Dzięki projektowi szkoła została doposażona w różne rodzaje pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny taki jak : tablice interaktywne, laptopy, tablety , które nadal będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym . W ramach działań rozwijających talenty dużo czasu poświęcono na obszar odnawialnych źródeł energii. Uczniowie zbudowali stację OZE w której zamontowano panel fotowoltaiczny wraz z ławeczką z wejściami usb z której można podziwiać piękny krajobraz Jedliny-Zdrój. Uczestnicy montowali również elektrownię wodną, którą można wykorzystywać pokazowo na lekcjach dot. odnawialnych źródeł energii.

Na zakończenie wyróżniono 30 najbardziej aktywnych uczestników projektu „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ” wręczając im podziękowania i cenne nagrody w postaci smartwatche.

 

Sporządziła i foto: M.Wędzik


 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-20
Data publikacji:2021-04-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Użytkownik
Liczba odwiedzin:515