DRODZY RODZICE!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2020

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!                                           

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Dlatego ważne jest, aby Państwo czuwali i zabezpieczali dostęp Waszego dziecka do komputera w celu realizacji ww. obowiązku. Jeśli natomiast w Waszych domach nie ma takiej możliwości i nie posiadacie komputera lub innego czytnika elektronicznego  czy Internetu proszę o natychmiastowy kontakt z wychowawcą ( poprzez sposób kontaktu ustalony z wychowawcą  na początku roku szkolnego 2019/20)  lub  ze szkołą pod telefonem  748421600.

Organizacja zdalnego nauczania polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną - vulkanuonet.pl oraz polecaną przez MEN Zintegrowaną Platformę  Edukacyjną udostępnioną pod adresem: www.epodreczniki.pl.  Każdy uczeń otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje, a także brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych przez nauczycieli godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną  i podlegają ocenianiu.

Dyrektor szkoły informuje również, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), na indywidualne konto ucznia w dzienniku elektronicznym zostaną przekazane poniższe dokumenty od Dyrektora lub nauczycieli :

1)     wypis ze statutu szkoły, zawierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

2)     wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej;

3)     plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania w poszczególnych oddziałach.

Informuję, że pedagodzy  szkolni oraz psycholog  pozostają do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.00 – 11.00  w każdy dzień tygodnia poprzez: https://uonetplus.vulcan.net.pl/jedlinazdroj .

     W szkole o  zdalną pomoc można wnioskować do nauczyciela  informatyki, który  w przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów czy aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania będzie do dyspozycji rodziców i uczniów w celu indywidualnych konsultacji poprzez: https://uonetplus.vulcan.net.pl/jedlinazdroj/ .

Informuję, że w związku z wytycznymi Rządu, wszystkie szkolne obiekty są zamknięte (w tym - szkolne boiska, sale gimnastyczne, siłownia, kort oraz plac zabaw).

W każdej sprawie można kontaktować się ze szkołą za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariatmsp1@tlen.pl                  

Kontakt z dyrektorem ZSP - Katarzyną Lepis - za pośrednictwem :https://uonetplus.vulcan.net.pl/jedlinazdroj/.

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie macie Państwo również poprzez: https://uonetplus.vulcan.net.pl/jedlinazdroj/.

     Zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie, proszę Państwa, o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty należy ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach jemu zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

 

Z poważaniem

Dyrektor ZSP

 

Katarzyna Lepis

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-24
Data publikacji:2020-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Użytkownik
Liczba odwiedzin:117