LIST DYREKTORA DO UCZNIÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2020

Drodzy uczniowie!

 

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

     Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną, poprzez platformę edukacyjną,vulkanuonet.pl oraz polecaną przez MEN Zintegrowaną Platformę  Edukacyjną udostępnioną pod adresem  :www.epodreczniki.pl.

Każdy z Was otrzyma hasło dostępu do „wirtualnej klasy”, od swoich nauczycieli, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line. 

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line, które ustali dany nauczyciel w oparciu o plan lekcji otrzymany od dyrektora  jest potwierdzeniem obecności na zajęciach.  Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są taką samą drogą elektroniczną   podlegają ocenianiu.

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją skrzynkę /stronę w dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!

Zwróć szczególną uwagę na:

1)            wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

2)            wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów;

3)            plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania dla Twojej klasy.

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym lub psychologiem poprzez : https://uonetplus.vulcan.net.pl/jedlinazdroj/

     Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z naszym nauczycielem informatyki Panem Przemkiem Chomiakiem . Godziny indywidualnych zajęć  z nauczycielem informatyki  to codziennie  : 12.00 -14.00.

Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne. 

Kontakt z dyrektorem ZSP, Katarzyną Lepis za pośrednictwem : https://uonetplus.vulcan.net.pl/jedlinazdroj/.

Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej  klasie poprzez: https://uonetplus.vulcan.net.pl/jedlinazdroj/

     Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.  

     Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.

   Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

 

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

Dyrektor ZSP

Katarzyna Lepis

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-24
Data publikacji:2020-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Użytkownik
Liczba odwiedzin:93